Nieuwe trainingen 2018

TRAINING: ” EXCELLENT OPLEIDEN  IN DE BEROEPSPRAKTIJK “

De training is bedoeld voor leermeesters en praktijkbegeleiders werkzaam in de horeca, recreatie, zorg en dergelijke. De training is ook bedoeld voor BPV-begeleiders van ROC’s. Hierdoor zal de training extra diepgang krijgen, omdat er uitwisselingen van ervaringen mogelijk zijn.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen, zijn:
de verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij het opleiden in de beroepspraktijk

  • hoe breng ik structuur aan in het opleiden
  • hoe motiveer ik jongeren
  • training in gespreksvaardigheden

De lesstof wordt aangevuld met uw ervaring.